آرشیو برچسب های: پنلها

کاربردهای رایج مرمر در طراحی- ساختمان

کاربرد-مرمر-تصویر-اصلی-پست

مرمر نوعی سنگ طبیعی است که به خاطر ظاهر شفاف و الگوهای رگه جذابش شناخته می‌شود. برخی کاربردهای رایج مرمر: